I-Otshadi yaseMzantsi Afrika

Iividiyo zoqeqesho ngeziQhamo ezinamaGqabi aVuthulukayo zoLuntu oluFamayo loMzantsi Afrika

To see the Videos

Please select from the menu at the top to view the videos

 

Funda lukhulu

Okuyiyo

I-Otshadi yase-SA

kukunikezela iividiyo ezizodwa eziyilelwe ukunikezela ulwazi olufunekayo kumafama amatsha nasele ekhona aseMzantsi Afrika kwakunye nokunikezela uqeqesho kubasebenzi basefama. Le webhusayithi iqwalaselene nokufama iziqhamo ezinamagqabi avuthulukayo.

I-SA Orchard yasekwa kwingxowa-mali esuka kwa-HORTGRO njengomandisi weenzame zabo kwimimandla yophando noqeqesho olumalunga neziqhamo ezinamagqabi avuthulukayo.

 

5 fruit below with fruitgro fruit

Funda lukhulu

Okunye Okunomtsalane