Ukuvuna/Harvesting

 

UkuKha isiQhamo i-Pome/Harvesting Pome Fruit

 

UkuKha isiQhamo esinePete/Harvesting Stone Fruit