Ukuthena/Pruning

 

Ukuthena amaPere/Pruning pears

 

Ukuthena I-Prima/Pruning Plums

 

Ukuthena iiPesika neeNektharini/Pruning Nectarines

 

Ukuguqula i-otshadi ibeyisheyiphu ye-Solaxe/Converting an old tree to the Solaxe shape

 

Ukuthena ii-Aprikothi/Pruning Apricots

 

Ukuthena ii-Apile/Pruning Apples

 

Ukuthena kwisheyiphu ye-Solaxe/Pruning Solaxe