Ukuphungula/Thinning

 

UkuPhungula isiQhamo esinePete/Thinning Stone Fruit

 

Ukuphungula isiQhamo i-Pome/Thinning Pome Fruit

 

Ukubala Isivuno Xa Uphungula/Calculating the Yield

 

Ukuthena Ngamachiza/Chemical Thinning

 

Ukuthena Usebenzisa Amachiza/Mechanical Thinning